Sabri Gündüz

Sabri Gündüz, köprüye ulaşan ilk grupta yer aldı ve açılan ateşle dizinden yaralandı.